DUBBELCHECK-METODEN

En symtotermal metod för fertilitetsförståelse från NFPTA

Jag har valt namnet Dubbelcheck-metoden som en svensk översättning av Symptothermal double-check method. Det är en metod baserat på fertilitetsförståelse (en såkallad fertility awenreness based method, FABM). Ibland kallas även dessa metoder naturlig familjeplanering eller NFP. Många av dessa metoder har eller har haft en religiös koppling men idag lärs NFP/FABM ut av många sekulära organisationer också. Det finns många metoder som faller in under detta paraply-namn men just Dubbelcheck-metoden är en av de mest effektiva. 

Metoden går ut på att observera och kartlägga ditt cervix-sekret och din basala kroppstemperatur. Position och känslan av din cervix (livmodertappen) är också en utmärkt biomarkör men inte nödvändig för att använda metoden effektivt. Efter att ha observerat och sedan kartlagt dina symtom i en tabell kan du öppna och stänga din fertila fas enligt reglerna för metoden. Namnet "dubbelcheck" kommer just från att det krävs två steg för att stänga men även öppna din fertila fas i just denna metod. Det är bland annat det som gör att metoden har en effektivitet upp till 99.6% med perfekt användning! 

Du anpassar sedan ditt sexuella beteende beroende på din och/eller din partners avsikt. Informationen du samlar in är alltså oberoende av vad du vill använda den till. Den kan användas som preventivmedel, för kroppskännedom eller för att öka dina chanser att bli gravid. Metoden ändras alltså inte utan du som användare anpassar ditt beteende utefter din avsikt. Detta medför också att en metod baserad på fertilitetsförståelse till hög grad är beroende av användaren. Jämför det med till exempel en spiral eller p-stav där effektiviteten inte är användarberoende men inte heller flexibel i hur den kan användas. På grund av detta är det otroligt viktigt att lära sig metoden med stöd av en utbildad instruktör. Med det sagt är det personer som använder denna eller liknande metoder framgångsrikt som preventivmedel som är självlärda. Notera dock att det inte finns några vetenskapliga studier på hur effektiv metoden är när den är självlärd. 

diagram_faser.png

ÄR DEN HÄR METODEN FÖR MIG?

Alla preventivmetoder har sina för och nackdelar

Jag brukar jämföra att lära sig en metod baserat på fertilitetsförståelse med att lära sig köra bil. Det verkar komplicerat och läskigt till en början men bit efter bit faller det på plats och tillslut behöver du inte lägga mycket tanke dag för dag på din nya färdighet. Se det som en investering i dig själv! Ett körkort för din menscykel!

Möjliga fördelar

+ Inga hormonstörande preparat behövs

+ Metoden kan följa med dig genom hela ditt reproduktiva liv (från menarke till klimakteriet)

+ Möjlighet att lära känna din kropp och din cykel

+ Möjligheten att kunna använda din cykel som en måttstock över din allmänhälsa

+ Reflektion kring din egen eller er gemensamma avsikt för din/er fertilitet

+ Eget ansvar

Möjliga nackdelar

- Kräver investering från din sida att lära dig metoden

- Kan ta tid innan du känner dig trygg med metoden

Metoden är inte för dig ifall du saknar möjlighet, viljan eller förutsättningarna att anpassa ditt sexuella beteende efter din fertilitet.

rosling.png
sekret.png
termometer_edited.png