Cervixsekret

Cervixsekret är en slags hydrogel som produceras i kryptor inuti livmodertappen. Det består främst av vatten men även mucin, socker, salt, aminosyror och enzymer. 

Sekretets funktion vid ägglossning är att skydda, sortera, nära och transportera spermier medan det vid andra delar av cykeln istället stoppar spermier från att komma in i livmodern.

Sekret ser olika ut i olika delar av cykeln och skiljer sig mellan olika personer. Det kan vara vitt, grumligt, genomskinligt, tänjbart, gummiaktigt, krämigt, vattnigt, mjölkigt exempelvis.  

 

När du använder sekret som en biomarkör i fertilitetsförståelse är det viktigast att hitta ditt individuella mönster! Vare sig du vill bli gravid, undvika graviditet eller öka din kroppskännedom är sekret essentiellt.

Det här galleriet hoppas jag kan vara en resurs för de som lär sig kartlägga sitt sekret och vill ha lite referenser på hur sekret av olika kategorier kan se ut. Jag vill också belysa den här helt normala kroppsfunktionen de med äggstockar har - utan censur.

Vill du bidra med bilder till galleriet på sekret skicka mig ett email med bilder och ditt skriftliga godkännande att jag får använda bilden på den här sidan! Se era inskickade bilder nedan!

Notera att det här kategorierna (topp/icke-topp) inte används av alla metoder av fertilitetsförståelse.

Var noggrann med att använda dig av en metod och inte blanda om du seriöst försöker undvika graviditet. Även viktigt att ha i åtanke att bilderna bara visar sekretets utseende och att förnimmelsen vid slidöppningen är en minst lika viktigt pusselbit vid kartläggning!

sekret.png

Icke-toppsekret (non-peak)

Sekret som inte är genomskinligt och/eller tänjbart

Toppsekret (peak)

Sekret som är genomskinligt och/eller tänjbart

Era sekretbilder!

Tack för att ni skickat in era bilder till galleriet. Jag har valt att inte kategorisera era bilder i topp eller icke-topp så nedan ser ni många olika typer av sekret! Så vackert och viktigt att få se mångfalden och att tillsammans normalisera detta.